Årsmöte 2018

Årsmöte i Medelpads Folkmusikförbund
19.00 tisdagen den 27:de februari
Samlingslokalen på Tjädervägen 23