Gå till innehåll

Om förbundet


Lotta Andersson Ordförande
Lotta Andersson,  ordförande

Medelpads Folkmusikförbund
c/o Andersson, Intaget 119, 860 13 Stöde

Organisationsnummer:  889201-5234

FAKTURAADRESS:
Medelpads Folkmusikförbund
c/o Hägglund, Luleåvägen 325, 857 31 Sundsvall

Styrelse 2021
Ordförande: Lotta Andersson (missionmelpa@gmail.com)
Vice ordförande: Magnus Andersson (andromanx@gmail.com)
Sekreterare: Per Erik Lundgren
Kassör: Birgitta Hägglund (annabirga89@gmail.com)
Ledamot: Magnus Martinsson
Suppleant: Eva Marqvardsen
Suppleant: Maria West
Revisorer: Jan Dahlgren, Ingemar Johansson
Revisorsuppleant: Anja Brandoné
Valberedning: Tobias Öhlund, vakant, vakant
Arkivarie: Leif Söderberg
Låtkommitté, tillika spelledare: Camilla Andersson, Magnus Andersson, vakant
Viskommitté: Lars Almestad, Johanna Ulfsdotter, Lotta Andersson
Redaktionskommitté: Gunnel Öun, Fredrik Nilsson, Lotta Alfsdotter
Hemsidesansvarig: Eva Marqvardsen