Om förbundet

Lotta Andersson Ordförande
Lotta Andersson
Ordförande

Medelpads Folkmusikförbund
c/o Andersson
Intaget 119
860 13 Stöde

FAKTURAADRESS:
Medelpads Folkmusikförbund
c/o Hägglund
Luleåvägen 325
857 31 Sundsvall

Styrelse:
Ordförande Lotta Andersson
e-post: missionmelpa@gmail.com

Vice ordförande Gun-Britt Hermansson
e-post: gbhermansson@gmail.com

Sekreterare Edvard Holmlund
e-post: edvard.holmlund@gmail.com

Kassör Birgitta Hägglund
e-post: annabirga89@gmail.com

Ledamot Vakant
Suppleant Emma Ahlberg Ek
Suppleant Andreas Idh

Låtkommitté: Lars Almestad, Camilla Andersson, Lotta Andersson

Viskommitté: Lotta Andersson, Lars Almestad, Camilla Andersson

Redaktionskommitté: Klara Andersson

Hemsidesansvarig:

Spelledare: Camilla Andersson, Jan Dahlgren

Arkivarie: Leif Söderberg

Revisorer: Jan Dahlgren, Ingemar Johansson

Revisorsuppleant: Anja Brandoné

Valberedning: Magnus Andersson