Gå till innehåll

Om förbundet


Vår Ordförande Magnus

Medelpads Folkmusikförbund
c/o Andersson, Fornminnesvägen 12, 864 91 Matfors

Organisationsnummer:  889201-5234

FAKTURAADRESS:
Medelpads Folkmusikförbund
c/o Hägglund, Luleåvägen 325, 857 31 Sundsvall

Styrelse 2022
Ordförande: Magnus Andersson (ordforandemff@gmail.com)
Vice ordförande: Magnus Martinsson (olmors@gmail.com)
Sekreterare: Pelle Lundgren
Kassör: Birgitta Hägglund (annabirga89@gmail.com)
Ledamot: Gun-Britt Hermansson
Suppleant: Maria West
Suppleant: Eva Marqvardsen
Revisorer: Jan Dahlgren, Ingemar Johansson
Revisorsuppleant: vakant
Valberedning: Tobias Öhlund, vakant, vakant
Arkivarie: Leif Söderberg
Låtkommitté, tillika spelledare: Camilla Andersson, Magnus Andersson, vakant
Viskommitté: Lars Almestad, Johanna Ulfsdotter
Redaktionskommitté: Gunnel Öun, Fredrik Nilsson, Lotta Alfsdotter
Hemsidesansvarig: Eva Marqvardsen