Gå till innehåll

Medalj / Kriterier


Medelpads folkmusikförbunds Samspelsmedalj instiftades vid Norrländsk Spelmansstämma i Sundsvall 1963 och är unik i sitt slag i Sverige. Medaljen syftar till att uppmuntra och belöna gott samspel mellan två eller tre verksamma spelmän. Sedan 2013 sker uppspelningarna vid arrangemanget Samspel i Sundsvall.

Medaljen finns i fyra valörer, från brons som kräver 12 poäng till Stora samspelsmedaljen som kräver guldpoäng (20 poäng) under tre år med samma konstellation.
Se vidare nedan, kriterier för poängbedömning.

Brons, silver och guld har ny design från och med 2016.

Medalj_brons Medalj_silver Medalj_guld

Kriterier och Bedömningsgrunder:
Låtval 1-2 poäng
Värnande om låtar i folkmusikstil. Traditionella eller nyskapade.

Renhet och tekniskt utförande 1-5 poäng
Bedömningen sker av utövarnas färdigheter på sina instrument med avseende på karaktäristik och spelteknik för låten i fråga.

Rytm och stil 1-5 poäng
Bedömningen sker med hänsyn till den för låten karaktäristiska rytmen och stilen.

Samspel 1-10 poäng
Samspel, samklang och arrangemang bedöms och utgör en viktig förutsättning för helhetsintrycket.

Medaljen finns i valörernaMedalj_stor
brons, silver och guld samt
Stora samspelsmedaljen.
Medaljerna erövras i tur och ordning.
För brons krävs 12 poäng,
för silver krävs 16 poäng,
för guld krävs 20 poäng.
för Stora samspelsmedaljen krävs
20 guldpoäng i tre år med samma konstellation.

Jury: Uppspelningarna bedöms av en jury bestående av tre medlemmar som för varje uppspelning utses av MFF:s styrelse. Juryns utslag är utan appell.

Medaljer 1963 valör brons, silver, guld.
 MedaljOld_silver MedaljOld_guld