Medelpads Allspelslåtar

Gånglåt efter Ryssmo-Ante

Gånglåt efter Petter Blomberg

Vals efter Einar Viklund

Polska efter Einar Viklund

Schottis från Haverö

Polska efter Jonk Jonas (Övergaard, nr.609)

Vernas gånglåt efter Verna Jonsson

Spel-Gulles polska efter Gullik Falk

Stödevalsen efter Simas Nicke

Polska efter Per-Erik Svedin

Polska efter Verner Vernberg

Schottis efter Hinke Hörnlund

Tack till Stefan Lindén (https://www.stefanlinden.se) för noter och inspelningarna.