Om förbundet

Medelpads Folkmusikförbund
c/o Andersson, Fornminnesvägen 12, 864 91 Matfors

Organisationsnummer:  889201-5234

FAKTURAADRESS:
Medelpads Folkmusikförbund
c/o Lundgren, Havrevägen 13, 864 32 Matfors
e-post: (per.lundgren@knightec.se

Vår styrelse

Ordförande: Magnus Andersson (ordforandemff@gmail.com)
Vice ordförande: Magnus Martinsson (olmors@gmail.com)
Sekreterare: Hanna Karlsson
Kassör: Pelle Lundgren
Ledamot: Maria West
Suppleant: Christian Cuadra
Suppleant: Susan Björkqvist
Revisorer: Jan Dahlgren, Ingemar Johansson
Revisorsuppleant: Leif Söderberg
Valberedning: Tobias Öhlund, Gun-Britt Hermansson, vakant
Arkivarie: Tobias Öhlund
Låtkommitté, tillika spelledare: Camilla Andersson, Magnus Andersson, Magnus Martinsson
Viskommitté: Lars Almestad, Helena Amira Normark
Redaktionskommitté: vilande
Hemsidesansvarig: Matthias Jörg