Örat mot marken och ut i luften…                                          

Då var årsmötet avklarat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det var en liten skara medlemmar som sökt sig till mötet med inledande jam/skrubbspel men om man ska tro på devisen “less is more” så tolkar jag uppslutningen som att vi har ett högkvalitativt arbete i föreningen och i styrelsen.

Vi är vad vi gör kanske beskriver vår verksamhet ganska bra. När styrelsen hade ett par upptaktsdagar inför verksamhetsåret 2024 i höstas, myntades uttrycket våra fyra stora av vår kassörmed hänvisning till våra återkommande arrangemang under året; Tonlägren (sommar/vinter), Stödestämman och Samspel i Sundsvall. Jag tycker att det är en ganska bra beskrivning av vad vi gör och lägger tid och energi på. 

Som omvald ordförande är jag tacksam för förtroendet att leda föreningen ytterligare två år i en tid som minst sagt är svajig och osäker. Det är kanske då vi behöver denna verksamhet som mest? Något vi känner igen och kan knyta an till? I tidigare krönika var jag inne ganska mycket på hur vår ekonomi ser ut och det är kanske inte så roligt att läsa om, men det definierar och lägger en grund till vad vi kan hitta på och hur vår verksamhet kan se ut. 

En slutsats vi i styrelsen kommit fram till är att vi måste rätta mun efter matsäcken och det är definitivt en tydlig trend att offentliga anslag i stort sett halveras i samma veva som kostnaderna skenar för i stort sett allt. Min personliga reflektion är då att vi ska fortsätta att söka pengar som vi gjort tidigare, försöka hitta nya bidragsgivare men framförallt att vi behöver minska våra kostnader och att söka samarbeten med andra verksamheter, organisationer och föreningar för att kunna bedriva den verksamhet vi vill ha.

Det går nog inte en dag utan att jag som ordförande tänker på vad vi gör och vem vi är till för. Om man tittar i både SSR:s och MFF:s stadgar så handlar andemeningen om att främja folkmusiken och folkkulturen, i vårt fall ska vi så klart försöka jobba med det vi har här i regionen. 

Det finns både äldre, yngre och medelålders som är intresserade och aktiva i folkmusiken. Oavsett vem du är och vad du tycker om olika saker så känner jag ett ansvar för att alla ska känna sig välkomna och bekväma med att vara medlem i Medelpads folkmusikförbund. Om du är verksam i denna region eller bara är intresserad så hoppas jag att du är medlem oavsett om du spelar ett instrument, dansar eller sjunger den musik som har anknytning till den folkliga kulturen. Genom att vara medlem stöttar du vårt arbete med att bevara och utveckla formerna för folkmusiken i vårt område..

I dagsläget är ditt medlemskap en nyckel till att få en bra verksamhet i MFF, förutom att du gynnar den lokala utvecklingen så får vi ett större mandat gentemot SSR och vi kan vara med och påverka vad de jobbar med. I förra verksamhetsplanen för SSR (22/23) stod följande att läsa:

 “Tillsammans med Medelpads Folkmusikförbund och Folkdansringen stötta arrangemanget ”Uppspelning för samspelsmedalj” i Sundsvall. Uppmuntra de andra landskapsförbunden att arrangera deltävlingar under rubriken ”Uppspelning för samspelsmedalj” i sina respektive lokala områden.” 

Jag ser detta som ett bevis på att vi är en medlemsförening att räkna med och att vi har något att komma med som betyder något – inte bara för oss i MFF utan för hela spelmanssverige. Vi är ett litet förbund sett till antal medlemmar men i relation till befolkningsmängd så håller vi oss högt upp på den övre halvan bland SSR:s medlemsföreningar – det är inte dåligt! Vi ska sträcka på ryggen och känna oss stolta över vårt lilla landskapsförbunds rykte och verksamhet. Som jag nämnt tidigare så lever ju fortfarande Stödestämman och Samspelsmedaljen i folks medvetanden och jag hoppas att du som medlem både besöker dessa arrangemang och verkar som ambassadör för dessa två av våra fyra stora . Vi är ju vad vi gör…..

Innan jag avslutar vill jag tacka Birgitta Hägglund för ett mycket gott värv under lång tid som kassör och Johanna Ulfsdotter som ihärdig viskommittémedlem som båda lämnar sina roller. Men jag vill också hälsa välkommen till nya aktiva, bla. Christian Cuadra (styrelsen) och Helena Amira Normark (viskomm.).

Och du, håll utkik efter när nästa spelträff går av stapeln på Grönborgsgatan 18 (Medborgarskolan), då har du chansen att träffa likasinnade som är spelsugna!

/ Magnus

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *